Review
Category
บทสัมภาษณ์ : คุณมนต์ชัย เลิศบัณฑิตกุล

คุณมนต์ชัย  เลิศบัณฑิตกุล
ผู้บริหารร้าน NoteBook House
 

 

           "เครื่องสำรองไฟเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ เนื่องจากไฟฟ้าที่ไม่คงที่ในบ้านเราจะทำให้เสี่ยงกับการสูญหายของข้อมูล และเป็นผลทำให้ฮาร์ดดิสของเครื่องเสียเร็วด้วย
สำหรับ CyberPower นั้นเป็นเครื่องสำรองไฟที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับการใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
           และที่สำคัญมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานอีกด้วย ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็เลือก CyberPower ไปใช้สำรองไฟได้ คุ้มค่าครับ"

Download Software :
 
Version : File Size : Downloads :
OS :
Licanse : Update : 17 March 2011